Skip links

Financieel fit met MinusPlus

MinusPlus is een professioneel bedrijf met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van schulddienstverlening. Het bedrijf helpt werkgevers én werknemers. Doordat MinusPlus steeds groter werd, was het bedrijf op zoek naar uitbreiding van het personeel. Sinds drie maanden hebben zij een nieuwe werknemer in dienst, die via Werkplein Twente met MinusPlus in contact is gekomen. Zij stond als werkzoekende ingeschreven en is blij met de kans die ze heeft gekregen. Eigenaresse Sharita Nandpersad vertelt graag over haar bedrijf en de samenwerking met Werkplein Twente.

Sinds 2000 werkt Sharita als schuldhulpverlener. Ze begon in loondienst, maar startte in 2011 met haar eigen bedrijf. “Wij begeleiden werknemers op de werkvloer met financiële problemen. We nemen ze aan de hand om te kijken wat er nodig is om financieel weer fit te zijn”, vertelt Sharita. Samen met de werknemer gaat het bedrijf op zoek naar structurele oplossingen om zo financiële problemen in te toekomst te voorkomen.

Voorlichtingen
Een werkgever realiseert zich vaak pas dat er iets speelt als er beslag op het loon van een werknemer wordt gelegd. Maar er zijn veel meer signalen vooraf, zoals mensen die geld lenen of structureel vragen om een voorschot van het loon. “Daarnaast zijn er veel werknemers die thuis zitten met stressproblemen of een burn-out. In een aantal van deze gevallen komt dit ook door financiële problemen, waar de werkgever geen weet van heeft. Wij geven ook voorlichtingen aan werkgevers over hoe ze deze signalen kunnen opvangen en welke stappen zij kunnen ondernemen om een werknemer te helpen”, vertelt Sharita. Als iemand financieel niet fit is, is dit ook merkbaar in zijn levensstijl. Bijvoorbeeld door meer verzuim, minder productiviteit en door gevoeliger te zijn voor fraude en diefstal. Wanneer de problemen zijn opgelost, is de inzetbaarheid van de werknemer voor het bedrijf ook hoger.

Ontzorgen van beide partijen
MinusPlus is de bemiddelende schakel tussen werkgevers en werknemers. Bij constatering van financiële problemen bij een werknemer, schakelt de werkgever de hulp van MinusPlus in. Sharita: “Wij ontzorgen werkgevers én werknemers. In het kader van duurzame inzetbaarheid bieden wij verschillende pakketten aan. Hierbij is privacy van groot belang, zodat werknemers hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast zorgen wij dat werkgevers zo min mogelijk last ondervinden van de privé financiële problemen van de werknemer. Goed personeel is in de huidige tijd schaars en op deze manier hopen werkgevers goed personeel te behouden.”

Brandjes blussen
Dat goed personeel schaars is, merkt Sharita ook bij haar eigen bedrijf. “Als schuldhulpverlener is het belangrijk dat je affiniteit hebt met dit werk, want dit werk is niet voor iedereen weggelegd”, vertelt Sharita. “Wij gaan altijd bij de medewerker thuis langs om een goed beeld van de situatie te krijgen. Op deze manier zie je meer dan dat ze op kantoor komen met een schoenendoos vol bonnetjes. Thuis zie je hoe iemand leeft, of er kinderen zijn betrokken en of we nog bij andere zaken kunnen helpen. Wanneer we constateren dat iemand leeft op een betonnen vloer, schrijven we een fonds aan voor financiële hulp voor vloerbekleding. Als er kinderen aanwezig zijn, zorgen we dat ze mee kunnen doen aan sport en spel.”

Nieuwe werknemer
Werkplein Twente nam contact op met Sharita. Zij hadden een werkzoekende in het bestand die toe was aan een carrièreswitch. Via hen kreeg Sharita de CV en motivatie doorgestuurd. De opleidingseisen voldeden wel, maar ze had geen werkervaring. “Ik had me voorgenomen: als iemand solliciteert, dan nodigen we deze persoon in ieder geval uit voor een gesprek”, vertelt Sharita. “Dit gesprek hebben we gedaan en het is van beide kanten goed bevallen. Inmiddels heeft onze nieuwe werknemer een jaarcontract aangeboden gekregen en daar is ze zelf ook erg blij mee. Ze heeft het gevoel een nieuwe kans te hebben gekregen. Dat zie je ook terug in haar inzet en drive.” Sharita is zelf ook blij dat ze deze stap heeft gezet: “Het heeft heel goed uitgepakt. Wij zijn blij met onze nieuwe werknemer en zij is blij dat ze zich bij ons kan ontwikkelen in dit vakgebied. Ik heb ook bij Werkplein Twente aangegeven dat ze het ons gelijk mogen laten weten als ze weer een geschikte werknemer hebben.” Sharita adviseert andere bedrijven om ook op deze manier een werknemer in dienst te nemen, want een cv en werkervaring zegt niet altijd alles. “Het gaat ook om de inzet van een persoon”, aldus Sharita.

Deze werknemer is voorgedragen vanuit het samenwerkingsverband Werk Als Beste Zorg (WABZ). Dit is een begeleidingstraject naar werk voor mensen die in behandeling zijn bij Dimence of Mediant en graag weer aan het werk willen. Trajectbegeleider Marianne van Oort van Dimence heeft samen met deze kandidaat een uitgebreide oriëntatie gedaan naar belastbaarheid, werkvoorkeuren en de randvoorwaarden van het werk en de werkplek ten aanzien van de psychische kwetsbaarheid. Deze informatie was het vertrekpunt voor de contactpersoon van de gemeente Almelo om te gaan zoeken naar een passende baan. De kans die haar geboden is bij MinusPlus heeft haar de mogelijkheid gegeven om, op een voor haar prettige manier, een succesvolle start te maken. Binnen korte tijd ging het niet meer om haar kwetsbaarheid, maar om haar kwaliteiten en wat ze de werkgever te bieden heeft. Al met al een mooie boost voor haar professionele en mentale ontwikkeling!

X