Skip links

Het Twenteportaal wordt regionaal uitgerold

Het Twenteportaal is een digitaal platform voor werkgevers waar zij eenvoudig kennis kunnen maken met beschikbare werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Twente. Op het Twenteportaal worden gemotiveerde kandidaten via een persoonlijk profiel voorgesteld. In dit profiel vinden werkgevers alle belangrijke én praktische informatie over de kandidaat. De kandidaten hebben allemaal een werkcoach die hen begeleidt in de stap naar werk. De werkcoaches houden de regie over het profiel, zo blijft het bestand altijd actueel. Ook kunnen werkgevers via het Twenteportaal rechtstreeks schakelen met de juiste persoon voor bemiddeling.

Pilot
In opdracht van het managementteam van Werkplein Twente heeft in het afgelopen jaar de pilot met het Twenteportaal gedraaid binnen de subregio Almelo. Belangrijkste doel was om te kijken of Werkplein Twente met dit digitale platform aansluit op de informatiebehoefte van werkgevers. Vanuit de werkgevers is er behoefte aan één centrale, digitale plek waar ze beschikbaar talent met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vinden.

De pilot is uitgevoerd in een bewogen crisisjaar waardoor bijstelling van het projectplan noodzakelijk was. Logischerwijs heeft corona effect gehad op het eindresultaat, onder andere omdat fysiek contact zowel met werkzoekenden als werkgevers beperkt mogelijk was. Ondanks de dynamiek op de arbeidsmarkt en de complexe werkomgeving heeft het projectteam toch resultaten behaald door goed in te spelen op de mogelijkheden én onmogelijkheden die deze tijd met zich mee bracht.

Eindresultaat
Werkgevers die in de pilotperiode gebruik hebben gemaakt van het Twenteportaal zijn tevreden over dit digitale platform en geven aan dat uitrol in de rest van Twente wenselijk is zodat er zowel meer kandidaten als ook kandidaten vanuit verschillende doelgroepen toegevoegd kunnen worden. Een randvoorwaarde voor succes is wel dat het kandidatenbestand actueel is, dynamisch blijft mét voldoende profielen en ook regionale dekking heeft.

Vervolg
Het Managementteam van Werkplein Twente heeft besloten om het Twenteportaal regionaal aan te gaan bieden in afstemming met de gemeenten in Twente.

Bent u op zoek naar personeel?
Kijk dan op www.hettwenteportaal.nl en vraag snel uw gratis werkgeversaccount aan.

X