Skip links

Actieplan Jongerenoffensief weer verlengd: naar 2018

De Twentse gemeenten zetten zich ook in 2018 extra in voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De lijn die Twente vanaf 2009 al heeft ingezet, wordt hiermee ook het komende jaar doorgezet in nauwe samenwerking met Werkplein Twente.

Rob Christenhusz, wethouder Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid in Oldenzaal en regionaal portefeuillehouder Jeugdwerkloosheid: “In Twente is de jeugdwerkloosheid afgelopen jaar aanzienlijk gedaald, maar de doelgroep werkzoekende jongeren heeft nog steeds meer dan ooit ondersteuning nodig in het vinden van een passende baan of opleiding. Dat komt omdat de doelgroep werkzoekende jongeren steeds vaker geen startkwalificatie1  heeft en daarmee minder kansen op de arbeidsmarkt. Het is goed dat Werkplein Twente jongeren ondersteunt met aanbodversterkende instrumenten, zoals sollicitatietrainingen, CV-check, workshops, Meet & Greets en Jongeren on Tours. De resultaten zijn nog steeds uitermate positief. Er zijn alleen in 2016 maar liefst 518 jongeren begeleid door het Jongerenoffensief en uitgestroomd uit de uitkering richting werk. Onze regionale aanpak ‘Jongerenoffensief’ werkt!”

Twentse aanpak jeugdwerkloosheid
Sinds 2009 kent Twente het actieplan Jeugdwerkloosheid dat met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken landelijk is uitgerold over de 35 arbeidsmarktregio’s, waaronder Twente. In de periode 2010-2017 zijn vanuit het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, UWV, ROC van Twente en tal van andere partners door het uitvoeren van dit actieplan in Twente ruim 20.000 jongeren aan een baan geholpen.

Een succesverhaal uit de praktijk
Jongerenadviseur Ellen Alberink heeft namens het Jongerenoffensief een jongere, Vera, geholpen in haar zoektocht naar een BBL plek. Vera is een jongedame met een tomeloze inzet en motivatie. Ze is “van ver gekomen” maar haar doorzettingsvermogen en de hulp van het Jongerenoffensief heeft er toe geleid dat ze in augustus 2017 gaat starten met de  BBL opleiding Verzorgende IG!  Vera kwam in januari 2017 in contact met Ellen Alberink van Werkplein Twente. Vera: “Het gesprek met Ellen was heel fijn. Zij geloofde in wat ik wilde bereiken en gaf mij het vertrouwen en de tools die ik nodig had om verder te komen. Zij heeft mij aangemeld voor het 1000kansentwente event van 21 april jl. en heeft mij geholpen met het aanpassen van mijn CV”.

Na het eerste gesprek te hebben gevoerd met Vera, heeft Ellen haar doorverwezen naar het ROC van Twente. Ook binnen het ROC waren ze al snel overtuigd van het doorzettingsvermogen van Vera. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze eind augustus gaat starten met werken bij TMZ en begin september start met de BBL opleiding Verzorgende IG, niveau 3. Vera is heel blij met het uiteindelijke resultaat en de ondersteuning die zij heeft gekregen van Ellen. De aanhouder wint! Vera: “Zonder het zetje vanuit het Jongerenoffensief was het misschien heel anders gelopen. Ik ben erg blij met de mooie uitdaging die in het verschiet ligt en pak deze kans met beide handen aan!”

1 Startkwalificatie: Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau twee. Een vmbo-diploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie.

Leave a comment

X