Skip links

Eerste deelnemers omscholingsproject Groen gecertificeerd

Na het volgen van een leerwerkproject van acht weken hebben de eerste zeven deelnemers op dinsdag 18 mei hun certificaat Groenmedewerker ontvangen. Ze kunnen direct het geleerde in de praktijk brengen en gaan aan de slag bij de aangesloten werkgevers.

De vraag naar groenmedewerkers is nog steeds groot. Er staan veel vacatures open. Begin dit jaar is gestart om een omscholingsproject aan te bieden voor deze sector. Hierbij kan iedereen zonder ervaring in het groen aan de slag. In samenwerking met Zone.college, FID, Actief Techniek en Leerwerkloket is dit versnelde omscholingsproject begonnen en zijn de eerste kandidaten geslaagd voor hun opleiding tot Groenmedewerker.

Omscholingstraject met baangarantie
Het project bestaat uit een praktijkrijk lesprogramma met aansluitend een werkperiode van zes maanden. Zone.college heeft het lesprogramma ontwikkeld. Uitzendbureaus FID en Actief Techniek hebben ervoor gezorgd dat alle kandidaten nu een arbeidscontract hebben voor in ieder geval een half jaar. Voor dit project zijn er door Leerwerkloket Twente scholingsvouchers ingediend bij het Twents Fonds voor Vakmanschap.

“Dit nieuwe omscholingsproject met een leer- en werkperiode sluit goed aan bij de marktbehoefte. Werkzoekenden kunnen snel aan het werk en vanuit een werkende positie zich verder ontwikkelen in de groene sector.” aldus Henk Stevens, adviseur werk bij Werkplein Twente.

X