Skip links

Garantiebanen binnen de gemeente Hengelo

Vanuit Werkplein Twente hebben we de afgelopen jaren verschillende werkgevers en werknemers gevolgd en in beeld gebracht over de Banenafspraak. Wat daarbij opvalt is dat we hier vooral ondernemers uit de marktsector zien. Maar hoe zit dit bij de gemeente? Hebben zij ook garantiebanen ingevuld?

We vragen het aan Claudio Bruggink – wethouder bedrijfsvoering van de gemeente Hengelo.  ‘We vragen werkgevers om plekken te creëren voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. En dan kunnen en willen we als gemeente natuurlijk niet achterblijven!’, aldus de wethouder.

En er zijn heel wat mensen met een arbeidsbeperking voor de gemeente aan het werk. ‘Alleen zijn ze veelal niet bij ons in dienst’, aldus de wethouder: ‘Als gemeente besteden we namelijk veel taken en werkzaamheden uit, die uitermate geschikt zijn voor mensen uit deze doelgroep. Zo zijn er bijvoorbeeld dagelijks 73 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk om ons openbaar groen en de openbare ruimte schoon en netjes te houden. Deze wettelijke taak van de gemeente laten we uitvoeren door Gildebor. Daarnaast maken medewerkers van de SWB een aantal gemeentelijke gebouwen schoon, zoals ons stadskantoor, Markant en ’t Berflo. En via Sodexo werken drie medewerkers uit de doelgroep in ons bedrijfsrestaurant. De gemeente is ook eigenaar van het Twentebad. En daar wordt de horeca volledig verzorgd door cliënten van JP van de Bentstichting. Dagelijks zijn hier ongeveer 8 mensen aan het werk aangevuld met één of twee begeleiders’.

Een mooie opsomming. Maar werken er op dit moment ook mensen uit de doelgroep op het stadskantoor van de gemeente Hengelo?

‘Ja’, zegt Bruggink. ‘alleen is dat aantal nu nog op één hand te tellen. Binnen alle afdelingen en sectoren hebben we gekeken of er taken of werkzaamheden zijn, die mensen met een arbeidsbeperking met goede begeleiding zouden kunnen uitvoeren. Zo hebben we binnen onze organisatie vijf plekken weten te realiseren. Drie medewerkers zijn eerder dit jaar begonnen. Helaas hebben we van twee van hen om uiteenlopende redenen onlangs afscheid moeten nemen. In december beginnen nog twee mensen’, aldus de wethouder. ‘Een voorzichtig begin dus, waarbij we als gemeente ervaring kunnen opdoen met de garantiebanen. We merken nu zelf wat er voor nodig is en wat werkt. Een goede begeleiding op de werkvloer is cruciaal: als er een goede match gevonden kan worden tussen medewerker en ‘mentor’ op de werkplek, dan ben je al een heel eind. En de begeleiding van de job-coach van Werkplein Twente is onmisbaar, zo hebben we ervaren’.  De gemeente Hengelo heeft de intentie om de komende tijd meer plekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. ‘want als het werkt, en er is een langdurige invulling, dan is er echt sprake van een win-win-situatie, voor de medewerker, maar zeker ook voor de organisatie.  En daar doen we het voor!

Leave a comment

X