Skip links

Inspiratiesessie 2.0 voor klantcontactcenterbranche

In september is er een regionale Klantcontactcenter inspiratiesessie georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gingen diverse regionale klantcontactcenters, wethouder Arjan Kampman, brancheorganisatie KSF, Ocaro, uitzendorganisaties en (werkgevers)adviseurs van Werkplein Twente in gesprek. 

Wethouder Arjan Kampman, regionaal portefeuillehouder voor de klantcontactcenterbranche gaf een scherpe toelichting op de ontwikkeling binnen de Twentse arbeidsmarkt. In de klantcontactcenterbranche is het moeilijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Gretha de Groot (brancheorganisatie KSF) bracht landelijke best practices en ontwikkelingen onder de aandacht op het gebied van aanname en behoud van personeel.

Tijdens interactieve sessies werden zowel de knelpunten als mogelijke oplossingen besproken om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Aspecten die hier werden besproken zijn onder anderen:
– Imago van de branche
– Arbeidsvoorwaarden
– (aanpassingen in) de functie-eisen
– Het initiëren van gezamenlijke leer-werksituaties.

Er is recentelijk een project gestart in samenwerking met ROC, Ocaro, KPN en Werkplein Twente, waarbij een leer-werkproject met baangarantie worden aangeboden aan werkzoekenden! Een goede communicatie en samenwerking tussen alle relevante partijen binnen de klantcontactcenterbranche is essentieel voor een goede afstemming van personele vraagstukken. Het was een zinvolle, informatieve bijeenkomst met veel uitwisseling van actuele personeelsvraagstukken.

Spelen er binnen uw branche ook vraagstukken, die u graag met anderen wilt bespreken? Ga in gesprek met uw adviseur van Werkplein Twente of stuur uw vraag per mail naar: info@werkpleintwente.nl. Wij helpen u graag.

Leave a comment

X