Skip links

Livio & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Livio ondersteunt mensen die zorg nodig hebben en stelt hen daardoor zoveel mogelijk in staat de regie over hun leven te blijven voeren. Daarbij kijken ze naar wat wel kán, in plaats van wat niet meer kan. Met bijna 2.500 medewerkers en meer dan 800 vrijwilligers bieden zij diensten aan op het gebied van zorg en wonen. Bij mensen thuis, in de woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland.

Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Livio. “Wij zijn er om mensen zo prettig en zelfstandig mogelijk te laten genieten van hun oude dag. En wij willen ook nadrukkelijk de directe omgeving opzoeken bij deze onderneming” vertelt Paul Scholten, Manager facilitair Bedrijf Livio.  “Wij zien het als onze taak om terug te geven aan de samenleving door er te zijn voor de wijken waarin onze locaties zich bevinden. Wij stellen ons open voor alle buurtbewoners en zien als geen ander welke sociale thema’s er leven. Eenzaamheid voorkomen is bijvoorbeeld een erg belangrijk thema. Dus gaan we wijkgericht te werk om het voor iedereen, buurtbewoners en cliënten van de Livio-locaties, zo leefbaar mogelijk te maken.”

Eigen verantwoordelijkheid
Om de duurzame inzetbaarheid te realiseren voor werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt nam Livio contact op met de gemeente Enschede en het Werkplein. “Wij zijn goed geholpen door het Werkplein. Met Stephanie Campos Lopez hebben wij regelmatig contact gehad en zij heeft goede kandidaten aan ons voorgesteld. Met aandacht en wat extra begeleiding gaan wij hier meerdere waardevolle collega’s aan overhouden. Wij bieden graag structuur aan maar tegelijk ook de ruimte om de werkdag naar eigen inzicht in te vullen, en dat werkt goed. Je moet niet alleen maar regeltjes opleggen maar medewerkers eigen verantwoordelijkheid geven, en dan zie je ze opbloeien. Dat is heel mooi om te zien.”

Kijk naar de kansen en mogelijkheden binnen je organisatie
Neem de tijd om de mogelijkheden te bekijken, ook al liggen ze niet voor de hand. “Ik kan iedere ondernemer adviseren om eens verder te kijken, buiten de gebaande paden, als het gaat om het invullen van vacatures” zegt Paul Scholten. “Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid en pak eens de tijd om uit te werken wat je verwachtingen zijn in plaats van iedere vacature te gieten in een rigide profiel. Laat het eens wat meer ‘vrij’. Duidelijke kaders zijn handig en vaak ook prettig maar geef je medewerkers vooral ook eigen verantwoordelijkheid. Dan zie je ze groeien. Iedereen heeft zo z’n eigen talent. Schenk daaraan aandacht en je krijgt er een waardevolle en loyale medewerker en ambassadeur voor terug!”.

Leave a comment

X