Skip links

Matchen op competenties

De meeste werkgevers lopen tegen het probleem aan, dat ze vacatures niet kunnen invullen. Dit vraagt om een andere aanpak, dan het uitzetten van een vacature.

Er zijn veel werkzoekenden in de bestanden van Werkplein Twente die op basis van hun cv zelden worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit is niet vanwege het ontbreken van kwaliteiten, maar omdat het beroep dat ze recentelijk hebben uitgevoerd niet meer bestaat of omdat de werkervaring ogenschijnlijk niet aansluit op de vacatures.

Toch beschikken deze mensen wel degelijk over competenties die op andere gebieden goed inzetbaar zijn. Dat we vraag en aanbod anders bij elkaar moeten brengen is duidelijk. De vraag is alleen hoe? We zullen anders naar werkzoekenden moeten gaan kijken. Vanuit Werkplein Twente zijn we gaan “omdenken”: werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengen op basis van competenties. In bijgaand filmpje wordt dit toegelicht.

Het resultaat
Tijdens dit experiment is gebleken, dat de drempel om met elkaar in gesprek te gaan verlaagd wordt. De werkzoekenden waren enthousiast over de gesprekken, want op basis van hun CV zouden ze niet in gesprek zijn gekomen met de werkgevers. De werkgevers waren enthousiast over de werkzoekenden. Er zijn meerdere vervolgafspraken uitgekomen. Kortom, een werkwijze die voor herhaling vatbaar is.

Leave a comment

X