Skip links

Nieuw project: Twente Move2Social

Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken leven er allerlei goede ideeën bij inwoners, (aspirant-)ondernemers en bedrijven. De kunst is om die ideeën op een ondernemende manier werkbaar te maken. Want niet alle ideeënmakers zijn ondernemer en sommige sociaal ondernemers kunnen hun voordeel juist doen met goede ideeën. In het nieuwe project Twente Move2Social hebben tien verschillende organisaties en bedrijven hun krachten gebundeld. Zij brengen ideeën en ondernemers bij elkaar om sociale vraagstukken aan te pakken in sociale ondernemingen.

Woensdagmiddag 1 februari 2017 vond de lancering van het nieuwe project plaats bij de Rabobank Enschede-Haaksbergen. Vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties en andere geïnteresseerden rondom het thema sociaal ondernemerschap waren aanwezig. De samenwerking werd zichtbaar gemaakt door het leggen van een puzzel waarbij elke organisatie zijn eigen logo als puzzelstuk voegde bij het nieuwe logo van Twente Move2Social.

Intensief programma
In een intensief programma van drie maanden worden innovatieve sociaal ondernemers ondersteund bij het realiseren van hun idee. Met een leergang van tien dagdelen, vijf expertmeetings en begeleidend mentorschap en business coaching vanuit het netwerk. Uiteindelijk worden de beste plannen voorgelegd aan een financieringstafel met een jury van potentiële financiers.

De betrokken partners zijn ROZ, gemeente Enschede, ROC van Twente, Saxion, Rabobank, Start Foundation, Wadinko, provincie Overijssel, KplusV en Twente Board.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Meer informatie over dit project vindt u op www.twentemove2social.nl.

Leave a comment

X