Skip links

Regionaal Mobiliteitsteam Twente is er voor u

Heeft u door de coronacrisis (tijdelijk) te veel personeel?
Wij kijken over sectoren heen. Ga in gesprek met het Regionaal Mobiliteitsteam Twente.
Werkgevers die door de coronacrisis hun bedrijf moeten staken of afscheid moeten nemen van een deel van hun personeel, kunnen een beroep doen op het Regionaal Mobiliteitsteam Twente (RMT). Het uitgangspunt van het RMT is om werknemers snel en duurzaam ‘van werk naar werk’ te begeleiden.

Het RMT wordt geen nieuw ‘loket’, maar wordt de verbinder van alle bestaande dienstverlening op de Twentse arbeidsmarkt. Hierbij staat de klant centraal. Wij gaan met uw medewerkers aan de slag om hun kansen op werk te vergroten. Door de samenwerking tussen werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijs kunnen wij uw medewerkers naar nieuwe banen begeleiden.

Voordelen van werken met RMT voor u als werkgever:

  • Een vast aanspreekpunt bij RMT
  • Oplossingen en advies op maat om personeel van werk naar werk te helpen
  • Actuele informatie over kansen in de diverse sectoren van de arbeidsmarktregio Twente
  • Verbinding met een groot netwerk van werkgevers, opleiders en overheden in de regio voor onder andere om- en bijscholingsmogelijkheden en andere instrumenten en samenwerkingen
  • Een manier om invulling te geven aan goed werkgeverschap

RMT helpt als u (tijdelijk) geen werk heeft voor personeel:
1. We brengen eerst uw behoefte in kaart tijdens een persoonlijk gesprek en bespreken hoe u de ‘van werk naar
werk’ begeleiding van uw medewerkers ziet.
2. Op basis van uw behoefte, brengen we u in contact met regionale werkgevers en partners in verschillende
sectoren. Samen zoeken we naar oplossingen en instrumenten om uw personeel van werk naar werk
te begeleiden.
3. Is er een oplossing? Dan adviseren en ondersteunen we u en uw medewerkers. Zo zorgen we dat de overstap
van uw medewerkers zo soepel mogelijk verloopt. Daarbij adviseren we u over steunregelingen waar u
aanspraak op kunt maken.
4. We houden contact met u en bewaken de voortgang. Ook in een veranderende situatie
blijven we u, in goed overleg met alle betrokkenen, begeleiden.

Aan de slag
Help personeel van werk naar werk. Neem contact op met RMT door te mailen naar mobiliteitsteam@werkpleintwente.nl of te bellen naar 088 – 89 699 66. Wij helpen u graag.

Samen houden we mensen aan het werk en de economie draaiende!

In onderstaande aflevering van Werkplein TV vindt u een toelichting op RMT:

 

X