Skip links

Sectorplan Twente. Dat Werkt!

Het Twentse sectorplan is gericht op bedrijven die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Via dit plan is 6,9 miljoen euro subsidie gereserveerd als belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente. Het doel is om bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures te helpen deze in te vullen. Het Sectorplan Twente biedt een subsidie op de opleidingskosten om nieuwe medewerkers op te leiden zodat deze de openstaande functies kunnen invullen. 

We willen minimaal 1300 mensen vanuit werk of vanuit een uitkering begeleiden en scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren bij werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Het Sectorplan Twente loopt tot februari 2018. Heeft u moeilijk vervulbare vacatures? Het Sectorplan ‘Twente Werkt’ geeft u financiële ondersteuning als u besluit uw nieuwe medewerkers (zelf) op te leiden en op die manier toch uw nieuwe medewerkers aan te kunnen nemen, zodat u verder kunt groeien. Samen zoeken we de juiste kandidaten.

Moet u, door nieuwe ontwikkelingen, afscheid nemen van medewerkers? Het Sectorplan Twente geeft financiële ondersteuning bij “werk naar werk” oplossingen. Hierdoor komen uw vertrekkende medewerkers niet in een uitkeringssituatie en het bedrijf waar ze gaan beginnen heeft zo goed geschoolde nieuwe medewerkers. Weten hoe andere bedrijven Sectorplan Twente inzetten om hun nieuwe medewerkers te vinden en te scholen en daarmee hun concurrentiepositie verstevigen? Voorbeelden van deelnemende bedrijven/rekenvoorbeelden staan op www.sectorplantwente.nl.

Team van arbeidsmakelaars
Het team van arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunt werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures en doet dit door het leggen van de juiste contacten met relevante partijen. Het scholen en/of begeleiden van nieuwe medewerkers is subsidiabel via het Sectorplan Twente Werkt en de arbeidsmakelaars helpen bij het aanvragen van de subsidie. De arbeidsmakelaars denken ook graag met de bedrijven mee als er sprake is van uitstroom van medewerkers.

Samenwerking
Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden, kennisinstellingen, Werkplein Twente en Twente Board. Deze bundeling van kracht en kennis zorgt voor een slagvaardige aanpak. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande werk- en netwerkstructuur en worden nieuwe verbindingen gelegd.

Veel activiteiten subsidiabel
Om vanuit uw vraag de geschikte mensen te vinden en ook te zorgen dat ze aan de slag kunnen in hun nieuwe functie zijn veel activiteiten subsidiabel. De arbeidsmakelaars stellen samen met u een subsidiearrangement samen. Het sectorplan biedt ook ruimte voor individuele trajectbegeleiding, die per kandidaat op maat kan worden aangeboden. In de meeste gevallen zal een scholingstraject noodzakelijk zijn. De scholing kan daarbij uiteenlopen van een korte training tot complete (om)scholing die twee jaar duurt ongeacht het opleidingsniveau. De opleidingskosten kunnen voor maximaal 50% uit de sectorgelden betaald worden. Ook kunnen de verletkosten van de deelnemers voor maximaal 50% gesubsidieerd worden.

Meer weten? 
Kijk op de website van sectorplantwente.nl. Hier vindt u uw eigen arbeidsmakelaar! Wij nodigen u van harte uit direct contact op te nemen om samen uw kansen te verkennen.

Leave a comment

X