Skip links

Staatssecretaris Klijnsma lanceert kandidatenverkenner banenafspraak

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma heeft vorige week tijdens een werkbezoek bij het sociaal werkbedrijf Patijnenburg in het Westland de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ van UWV gelanceerd. Dat is een online personeelsbank met profielen van bijna 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Tevens maakte Klijnsma bekend dat de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

De staatssecretaris riep tijdens de officiële introductie van de verkenner werkgevers op om gebruik te maken van de nieuwe tool. ‘Met de kandidatenverkenner banenafspraak hebben werkgevers
geen excuus meer dat er geen kandidaten te vinden zijn voor hun bedrijf’, liet Klijnsma weten. Tijdens het officiële moment overhandigde Astrid Hendriks, bij UWV verantwoordelijk voor de banenafspraak, een grote sleutel aan aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag. Hendriks: ‘De kandidatenverkenner is de sleutel tot succes om mensen met een beperking aan het werk te krijgen’. Ze riep de beide heren op om alle werkgevers die ze spreken kennis te laten maken met de verkenner.

De kandidatenverkenner draagt bij aan het verwezenlijken van de 100.000 banen voor mensen met een arbeidshandicap waar werkgeversorganisaties in het sociaal akkoord voor hebben getekend. De overheid doet daar nog eens 25.000 banen bovenop. Van wezenlijk belang, zegt Klijnsma. ‘Want mensen met een arbeidsbeperking willen geen medelijden, ze willen meedoen.’

Zij ziet dat veel ondernemers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven, maar dat zij ook vaak beren op de weg zien. Het structureel maken van de no-risk polis zal velen over de streep trekken, verwacht Klijnsma. En de kandidatenverkenner kan helpen bij het vinden van de juiste personen voor de juiste plekken. Werkgevers kunnen in die verkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking die nodig is. Met één muisklik wordt passend contact geregeld. Kijk voor meer informatie op de website www.werk.nl/kandidatenverkenner.

No-riskpolis
De Eerste Kamer ging vorige week akkoord met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt. Een belangrijke stap volgens Klijnsma, want het is belangrijk dat werkgevers minder risico’s ervaren zodat meer mensen vaste contracten krijgen.

Leave a comment

X