Skip links

Talent is overal; denk open-minded!

Regionaal samenwerken draagt bij aan een sterke Twentse arbeidsmarkt

Je hebt een leuke functie openstaan, maar het lukt je niet om de juiste kandidaat te vinden. Het klinkt je als ondernemer vast bekend in de oren. Het vinden van de juiste werknemer is vaak een lastige zoektocht. Hoe vind je in de huidige krappe arbeidsmarkt iemand die perfect bij de functie past? Het antwoord is: open-minded denken! Hoe je dat doet, leggen Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede, en Petra ten Thije, regiomanager UWV Werkbedrijf, je graag uit.

Arjan en Petra hebben beide de positieve gevolgen van open-minded denken ervaren. Zij zijn van mening dat samenwerken, krachten bundelen en verantwoordelijkheid nemen een bijdrage leveren aan ieders ‘open mind’. Met als gevolg: de juiste kandidaat op de juiste plek. Hierin zien zij een grote rol weggelegd voor Werkplein Twente. Onder het motto ‘Talent is overal’ delen Arjan en Petra hun ervaringen.

Sociaal en duurzaam ondernemen
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, is Arjan Kampman – als rasechte Enschedeër – een betrokken wethouder. Met in zijn portefeuille onder andere Werk en Inkomen. Volgens hem ligt er een grote kans voor de huidige arbeidsmarkt in het samenbrengen van brede maatschappelijke projecten. “Sociaal en duurzaam ondernemen maakt het verschil,” aldus Arjan. “Het is van belang dat de focus ligt op een ‘leven lang leren’ en dat zowel werkgevers als werknemers mogelijkheden zien voor doorontwikkeling. Een goede voorbereiding is hierbij belangrijk.”

Van het ‘leven lang leren’ heeft Arjen zelf een mooi voorbeeld. “Als voormalig directeur Werkplein Enschede stond ik aan de wieg van de opstart van een fonds. Dit fonds levert een bijdrage aan de opleiding van kandidaten die de overstap willen maken naar zogenaamde kansrijke beroepen. Voor het bedrijfsleven levert dit een positief resultaat op, namelijk goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Doordat het bedrijfsleven de positieve gevolgen merkte, waren steeds meer ondernemers bereid geld in dit fonds te steken voor de doorontwikkeling. In de komende maanden wordt het Twents Fonds voor Vakmanschap actief, wat een mooi voorbeeld is in het kader van een Leven Lang Leren. Een win-win situatie voor zowel werknemer als werkgever”.

Warme ontmoeting
Ook Petra ten Thije, sinds 1 juni 2018 werkzaam als regiomanager UWV, ziet kansen voor de huidige arbeidsmarkt door win-winsituaties te creëren. Ze heeft een intrinsieke motivatie om een bijdrage te willen leveren aan de maatschappelijke dienstverlening. Daarom maakte Petra in 2008 bewust de overstap naar een werkomgeving met een maatschappelijk karakter. Vanuit het UWV heeft Petra een aantal prachtige ontwikkelingen en projecten gezien die, door samenwerking tussen verschillende partijen, werkgevers, werknemers en Werkplein Twente, tot nieuwe kansen en inzichten hebben geleid.

Het project ‘50+ in de lift’ is daar een mooi voorbeeld van. “Bij dit project stond vooral de ontmoeting centraal. Op basis van competenties werd een vijftigplusser aan een werkgever gekoppeld. De werkgever en werknemer werden samen in een lift gezet, waar ze met elkaar konden kennismaken. Dankzij een goede begeleiding van Werkplein Twente, kwamen de kandidaten goed beslagen ten ijs. Zo’n ‘warme’ ontmoeting vertelt natuurlijk meer dan een ‘koude’ cv. Het is mooi om te zien dat veel van deze korte ‘lift-pitches’ tot invulling van vacatures hebben geleid.”

Van negatief naar positief
Petra geeft ook aan dat het belangrijk is om te werken aan beeldvorming en imago voor zowel werkgevers als werknemers. “Door ‘open-minded’ te denken, kan je bepaalde, vaak negatieve beeldvormingen van een beroep en/of sector wegnemen. Dit gebeurde ook bij een werkloze receptioniste. Zij vertelde aan haar adviseur van Werkplein Twente dat ze een functie bij een klantcontactcentrum niet ambieerde. Haar beeld over een klantcontactcentrum was negatief. De adviseur liet de werkzoekende met een virtual reality bril een ‘als het ware live’ werksituatie van een klantcontactcentrum zien. ‘Zo had ik het niet voor ogen’, waren haar woorden na het zien van het filmpje. Haar beeld van een klantcontactcentrum veranderde dan ook positief. Een mooi resultaat van het wegnemen van negatieve beeldvorming door de samenwerking van werkgever, werknemer en Werkplein Twente.

Talentenmagazijn
Zowel Arjan als Petra zien het belang van regionale samenwerking. Niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar vooral omdat samenwerken meer oplevert. “De arbeidsmarkt stopt niet bij een gemeentegrens. Het belang ligt voor de werknemer in het vinden van een leuke job, waar dan ook. Voor de werkgever ligt het belang in het vinden van een geschikte kandidaat, vaak ongeacht woonplaats. Door beide groepen te bedienen en samen te werken, valt er voor iedereen voordeel te behalen”, aldus Petra en Arjan. “Werkplein Twente maakt hierin het verschil door partijen samen te brengen. Ook ROC’s en sociale werkvoorzieningen haken vaak aan. Al deze samenwerkingen versterken het ‘talentenmagazijn’: dé database van kandidaten.

In ‘de strijd om de werknemer’ hebben zowel Arjan als Petra een tip voor werkgevers. Volgens Petra is het belangrijk dat werkgevers niet langer zoeken naar de ideale kandidaat. “Een andere kijk naar talenten en (interne) processen geeft mogelijkheden om een match tot stand te brengen”, aldus Petra vanuit haar expertise bij het UWV. Arjan roept werkgevers op om vooral ‘inclusief te ondernemen’. Om de uitgesproken woorden van Arjan te herhalen: “Talent is immers overal!”

Fotografie: Eric Brinkhorst

Leave a comment

X