Skip links

Tegemoetkoming LKV en (jeugd)-LIV

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen op de loonkosten van oudere, jongere of (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers. Dit moet bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan komen. Vanaf 1 januari 2018 zijn 2 regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (=Wtl) ingegaan: Het LKV en jeugd-LIV.
Het LIV, ook een Wtl-regeling, ging al in op 1 januari 2017.

De drie regelingen op een rij:

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 

  • Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.
  • U hoeft het LIV niet aan te vragen. Op basis van uw loonaangiften wordt berekend voor welke werknemers u recht heeft op het LIV.

Als u recht heeft op het LIV, ontvangt u uiterlijk 14 maart 2018 een voorlopige berekening van UWV met een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat. Controleer de voorlopige berekening goed. Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Geef dit dan uiterlijk op 1 mei 2018 door aan de Belastingdienst. Hoe u dit doet, leest u in het Handboek Loonheffingen bij stap 12 op belastingdienst.nl/loonheffingen

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

  • Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd.
  • U hoeft het jeugd-LIV niet zelf aan te vragen. Op basis van uw loonaangiften wordt berekend voor welke werknemers u recht heeft op het jeugd-LIV.
  • Als u recht heeft op het jeugd-LIV, ontvangt u in maart 2019 een voorlopige berekening van UWV met een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat en voor welk bedrag.

Loonkostenvoordelen (LKV)

  • Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking met name vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.
  • Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van uw (nieuwe) werknemer. Uw werknemer kan deze verklaring aanvragen bij UWV of, als hij 56 jaar of ouder is en een uitkering krijgt van de gemeente, bij zijn gemeente. Dit moet hij doen binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gekomen.
  • In de loonaangifte zet u (na ontvangst kopie doelgroepverklaring) de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’.
  • Als u recht heeft op het LKV, ontvangt u in maart 2019 een voorlopige berekening van UWV met een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat en voor welk bedrag.

 

Doelgroepen LKV Maximaal LKV
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) Maximaal € 6.000 per kalenderjaar
Dit kan maximaal 3 jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen Maximaal € 6.000 per kalenderjaar
Dit kan maximaal 3 jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden Maximaal € 6.000 per kalenderjaar
Dit kan maximaal 1 jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden Maximaal € 2.000 per kalenderjaar
Dit kan maximaal 3 jaar

Overgangsregeling voor het LKV 

Zowel het LIV als het jeugd-LIV zijn nieuwe regelingen. Het LKV is dat niet. Het LKV vervangt sinds 1 januari 2018 de premiekortingen voor arbeidsgehandicapte en oudere werknemers. Maakt u al gebruik van premiekorting voor deze werknemers? Dan komt u misschien in aanmerking voor de overgangsregeling.

Samenloop
Indien u voor een bepaalde werknemer in aanmerking komt voor meerdere tegemoetkomingen, bijvoorbeeld zowel het LKV als het LIV, dan wordt alleen het hoogste bedrag uitbetaald. Zijn de bedragen van het LKV en het LIV hetzelfde, dan wordt alleen het LKV uitbetaald. Een LKV en het jeugd-LIV kunnen wel samenlopen.

Heeft u vacatures of wilt u meer informatie over het in dienst nemen van oudere of arbeidsgehandicapte werknemers, neem dan contact op met Werkplein Twente.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor meer informatie over de Wtl of lees het Kennisdocument Wtl op www.rijksoverheid.nl.

Leave a comment

X