Skip links

Twents offensief om 7.000 uitvallers ‘te verleiden’

Alle 14 Twentse gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente staan klaar om een grote groep schooluitvallers te helpen. Deze partijen hebben gezamenlijk op 18 april jl. maar liefst 14 concrete plannen gelanceerd, om circa 7.000 Twentse jongeren verder te helpen. In deze plannen staan lokale initiatieven om jongeren op te sporen, ze te benaderen en het gesprek met ze aan te gaan, zodat zij de draad van het leren weer oppakken.

Wethouder Mariska ten Heuw (Hengelo), namens de 14 lokale wethouders: ‘Een half jaar geleden hebben we met elkaar afgesproken dat we meer gaan doen aan het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren tot 27 jaar. Er liggen nu 14 concrete plannen: allemaal maatwerk en afgestemd op de lokale situatie. De rode draad in alle plannen is dat we de jongeren écht centraal stellen. We proberen in de huid van de jongere te kruipen om vanuit hun werkelijkheid een plan te maken waarin ze verleid worden terug te gaan naar school. ’

In Twente weten de verschillende partijen elkaar wel te vinden als het om de ondersteuning van jonge mensen gaat. Ondanks al die inspanningen vinden veel van de jongeren die vroegtijdig de brui geven aan school, het systeem van ondersteuning te afstandelijk en te verbrokkeld. Zij geven vaak aan dat zij op cruciale momenten in het leven – als het dus even niet zo goed met ze gaat – iemand nodig te hebben die naar hen luistert, hen aanvoelt en snapt. ‘Een maatje die in mij gelooft en die ik vertrouw ’, zoals een van hen dat zegt.

Op 18 oktober 2018 hebben de Twentse gemeenten en het onderwijs met elkaar afgesproken dat ze meer gaan doen aan het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren tot 27 jaar. Niet alleen maakt een gebrek aan scholing mensen kwetsbaar in de samenleving, de arbeidsmarkt heeft ook mensen nodig die zich permanent ontwikkelen en scholen. Er is toen afgesproken dat alle 14 gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente binnen een half jaar  een plan  van aanpak zouden presenteren om vroegtijdige schoolverlaten te bestrijden

Op 18 april jl. hebben de Twentse gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente deze belofte ingelost.  De 14 plannen markeren de volgende stap naar het vinden van een sluitende aanpak om de grote groep uitvallers (permanent circa 7.000 in Twente) te benaderen en met hen in gesprek gaan zodat zij de draad van het leren weer kunnen oppakken.

Overigens ligt het vroegtijdig schoolverlaten in Twente zeker niet hoger dan in andere delen van Nederland. En het is ook niet zo dat het altijd slecht gaat met de jongeren (gelukkig maar!): want het merendeel redt zich op de korte termijn uitstekend, ook zonder diploma. Echter, jongeren kunnen door het gebrek aan goede arbeidsmarktkwalificaties bij een veranderende economie op termijn in de problemen komen.
En daarom geldt vanaf nu in Twente: opsporen en in de huid kruipen van de jongere, om zo samen met de jongere, vanuit hun eigen dagelijkse realiteit, een plan te maken voor een terugkeer naar school.

Leave a comment

X