Skip links

Wat doet Werkplein Twente voor u

Als u een bijstandsuitkering heeft, staat u ingeschreven bij Werkplein Twente. We helpen u graag om weer aan het werk te komen. Vanuit Werkplein Twente hebben we contacten met werkgevers. Zo weten we welke vacatures, stageplekken en werkervaringsplekken er zijn. Een adviseur Werk bekijkt wie het beste past bij welke vacature. Hoe dat in de praktijk gaat, leest u hier.

Wat doet Werkplein Twente?
Wij helpen mensen bij het vinden van passend werk. We zijn de verbindende factor tussen de vraag van de werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. Omdat wij met werkgevers aan tafel zitten, weten we welke vacatures er zijn en wat voor personeel ze nodig hebben. Bovendien starten we regelmatig projecten waarbij soms meerdere werkzoekenden tegelijkertijd bij een werkgever of in een bepaalde branche aan de slag kunnen.

Wie komen bij Werkplein Twente?
We helpen zowel mensen met als zonder arbeidsbeperking. Vaak hebben mensen eerst een voortraject bij andere begeleiders gehad. Aan de hand van het CV van de werkzoekende bepalen we of hij of zij voldoende opleiding en werkervaring heeft om een baan te krijgen.

Iemand heeft niet voldoende opleiding en werkervaring. Wat dan?
Iedereen de een baan zoekt, is anders. Daarom bekijken wij per persoon welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Ontbreken de juiste diploma’s of werkervaring, dan kunnen we iemand daarbij helpen. Denk aan een proefplaatsing bij een werkgever of aan een opleiding. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om iemand met een uitkering in dienst te nemen. De inzet van ondersteuning is altijd maatwerk. We bekijken per persoon hoe we iemand kunnen helpen om de kansen op betaald werk te vergroten.

Hoe bepaal je welk instrument wordt ingezet?
Of en welke ondersteuning iemand krijgt, is afhankelijk van iemands situatie. We hebben daarvoor verschillende instrumenten. Een werkzoekenden begeleider of diagnose-adviseur kijkt eerst of directe bemiddeling naar werk mogelijk is. Als de kandidaat wel de juiste achtergrond heeft maar weinig werkervaring, dan kunnen we bijvoorbeeld een proefplaatsing inzetten. Bij een proefplaatsing krijgt iemand maximaal drie maanden de kans om te laten zien wat hij in z’n mars heeft. Dit is met behoud van de uitkering. Als iemand niet meteen aan het werk kan, kijken we of (vak)scholing de kansen op werk vergroot. Of dat eerst via een participatieplaats werkervaring en werkritme opgedaan moet worden. De participatieplaatsen zijn in principe bij normale werkgevers. Maar dit kan ook vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of andere maatschappelijke organisatie in Enschede zijn. Een ander instrument is het werken naar loonwaarde, op basis van loonkostensubsidie. De werkgever krijgt dan subsidie zodat het aantrekkelijker is om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Wilt u weten wat Werkplein Twente voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met uw begeleider of bel ons gemeentelijk contactcentrum via 053-481 7800.

Leave a comment

X