Skip links

Privacybeleid

WERKPLEIN TWENTE

Werkplein Twente kan persoonsgegevens over u verwerken. Bijvoorbeeld omdat u zich inschrijft voor onze evenementen/(groei-)projecten of omdat u zelf gegevens verstrekt door het invullen van een contactformulier op onze website.

WERKPLEIN TWENTE KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

  • • Uw voor- en achternaam
  • • Uw adresgegevens (bijvoorbeeld huisadres, postcode en woonplaats)
  • • Uw telefoonnummer
  • • Uw e-mailadres
  • • Uw geboortedatum
  • • Uw telefoonnummer

WAAROM WERKPLEIN TWENTE GEGEVENS NODIG HEEFT

Werkplein Twente verwerkt uw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Werkplein Twente uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van evenementen/(groei-)projecten en/of gestelde vragen via het contactformulier. Hierbij kunt u denken aan:

  • het versturen van bevestigingen voor evenementen/(groei-)projecten, waar u zich voor heeft ingeschreven.
  • het op maat aanleveren van informatie in de Werkplein app
  • communicatie omtrent een vraag, die u via het contactformulier bij Werkplein Twente heeft neergelegd.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Werkplein Twente onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Werkplein Twente betrokken zijn.

MINDERJARIGEN

Werkplein Twente heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via : info@werkpleintwente.nl. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Werkplein Twente gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De inschrijvingsgegevens voor evenementen/(groei-)projecten worden gebruikt om met u te kunnen communiceren over het bewuste evenement en/of project. Werkplein Twente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst Werkplein Twente u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN WERKPLEIN TWENTE

Werkplein Twente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

X