Skip links

Regelingen en subsidies

Iemand met een uitkering in dienst nemen?

Wanneer u ervoor kiest een medewerker met een uitkering in dienst te nemen, kunt u mogelijk gebruik maken van subsidies en regelingen om het voor u eenvoudiger én aantrekkelijker te maken. Dit betreft maatwerk en is afhankelijk van de situatie van de medewerker. Wilt u weten of u voor uw medewerker hiervoor in aanmerking komt en wat de regeling exact voor u kan inhouden, kunt u contact opnemen met een Adviseur Werkgeversdienstverlening van Werkplein Twente.

Een aantal voorbeelden van subsidies en regelingen zijn:

 • Proefplaatsing
  Een proefplaatsing houdt in dat een kandidaat een aantal maanden op proef werkt bij uw bedrijf. In die periode behoudt de kandidaat de uitkering. Tijdens de proefperiode ervaren u en de kandidaat of de samenwerking bevalt. Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat u bij goed functioneren minimaal een contract van zes maanden aanbiedt.
 • Loonkostensubsidie / loonkostendispensatie
  Iemand met verminderde arbeidsproductiviteit kan niet altijd evenveel werk verzetten als iemand zonder die beperking. Als u iemand met een structurele of tijdelijke arbeidsbeperking in dienst neemt, betaalt u alleen de loonwaarde: wat deze persoon kan doen op een bepaalde werkplek. U betaalt de werknemer voor de gewerkte uren het geldende cao-loon of minimaal het wettelijk minimumloon. De overheid compenseert u of de werknemer in het verschil.
 • Loonkostenvoordeel (LKV)
  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die loopt sinds 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.
 • Begeleiding op de werkplek
  Een deel van de mensen met een beperking heeft extra begeleiding nodig om het werk uit te kunnen voeren. Een (interne) jobcoach geeft die begeleiding. Als uw werknemer een structurele beperking heeft en continue ondersteuning nodig heeft, is een jobcoach, in overleg met Werkplein Twente eventueel in te zetten.
 • No-riskpolis
  Met de no-riskpolis loopt u als werkgever minder financieel risico. De no-riskpolis is een regeling waarbij UWV een groot deel van de ziektewetuitkering betaalt voor werknemers met een ziekte of een handicap.
 • Werkplekvoorzieningen
  Wanneer u als werkgever iemand aanneemt met een ziekte of een handicap, kan het zijn dat er aanpassing nodig is van het werk of de werkplek. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT of meubilair. Dit brengt extra kosten met zich mee. Gaat het om niet-meeneembare aanpassingen, dan kunt u als werkgever een vergoeding aanvragen.

Wilt u een overzicht van alle regelingen die er in Twente zijn?
Ga naar instrumentengids DENNIS en selecteer Twente op de kaart. U vindt hier de nationale, regionale en lokale regelingen.

Heeft u vragen?
Neem contact op met uw adviseur van Werkplein Twente of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag.

X