Skip links

Over de banenafspraak

Banenafspraak
In 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het sociaal akkoord hebben werkgevers met de overheid afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkplein Twente kan u als ondernemer ondersteunen bij de invulling ervan.

Extra banen voor doorzetters met dromen
Een echte doorzetter is iemand waarin u zich als werkgever vast en zeker herkent. Mensen met een beperking zijn ook ontzettende doorzetters, wist u dát al? Vraag het maar eens aan uw collega ondernemer die zo iemand aan het werk heeft of lees hoe Twentse ondernemers doorzetters beleven. De ervaring leert dat doorzetters verrassend veel betekenen voor de teamspirit, trots en ook uw imago. Bovendien geeft u door het in dienst nemen van doorzetters invulling aan de banenafspraak en voldoet u ook aan de social return verplichting bij aanbestedingen van de overheid en andere organisaties.

Wie tellen mee bij de banenafspraak?
Tot en met het jaar 2026 komen er 125.000 banen bij voor deze doorzetters. Werkgevers stellen 100.000 banen en de overheid stelt 25.000 banen beschikbaar. Iedereen in het doelgroepregister van UWV die gaat werken in het bedrijfsleven of bij de overheid telt mee voor de banenafspraak. Dit geldt ook als zij via een detachering- of uitzendbureau bij u aan de slag gaan.

Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).

Quotum voorkomen
Geven werkgevers de komende jaren niet genoeg banen vrij? Dan dwingt de overheid dit alsnog af met een quotum. Werkplein Twente zorgt er graag samen met u voor dat dat niet nodig is. Begeleiding, financiële regelingen en andere ondersteunende instrumenten helpen daarbij. Dit varieert van een loonkostensubsidie, een no-riskpolis, begeleiding op de werkplek tot een proefplaatsing.

Werkplein Twente denkt graag met u mee. Maak een afspraak!

X