Skip links

Informatie over financiële regelingen

Ziekte, beperking of gedeeltelijk werken?

Wanneer u door ziekte of een beperking niet meer of slechts gedeeltelijk kunt werken zijn er diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken.

WIA: WGA-uitkering en IVA-uitkering

WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze uitkering krijgt u als u door ziekte niet of minder kunt werken. De WIA bestaat uit twee soorten uitkering, de WGA-uitkering en de IVA uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Op uwv.nl leest u meer over de WIA.

Wajong

Heeft u een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap? Wilt u weten of u hulp kunt krijgen bij het vinden van werk of een uitkering kunt krijgen? Dan kunt u een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Heeft u arbeidsvermogen? Dan beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de extra banen die er komen voor mensen met een ziekte of handicap.

Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan krijgt u een Wajong-uitkering, als u aan de voorwaarden voldoet. Voor meer informatie en een beoordeling arbeidsvermogen gaat u naar uwv.nl.

Een beperking en werken

Wanneer u een beperking heeft kan het extra lastig zijn om een baan te vinden. Om u te ondersteunen heeft de overheid financiële regelingen beschikbaar gesteld. Deze regelingen richten zich op werkgevers en maken het voor werkgevers aantrekkelijker om iemand met een beperking aan te nemen.

X