Skip links

Wat is sociaal ondernemen?

Wat verstaat Werkplein Twente onder sociaal ondernemerschap?

Werkplein Twente beschouwt sociale ondernemers als ondernemers die kwetsbare groepen mensen uit de samenleving een kans geven in hun bedrijf. Denk aan 50-plussers die al langere tijd werk zoeken of kandidaten met een WIA, WAO of ZW-uitkering. En dat is precies wat gemeenten en overheden willen stimuleren. Door sociaal te ondernemen investeert u in expertise en menskracht in de (lokale) samenleving.

Waarom sociaal ondernemen?

Sociaal ondernemers vinden dat het gewoon zo hoort. Zij zijn van mening dat de samenleving niemand mag uitsluiten en dat iedereen recht heeft op werk. Het kabinet noemt dit een inclusieve arbeidsmarkt. Sociaal ondernemers beschouwen het als hun taak om mensen een baan aan te bieden die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Sociaal ondernemers schakelen veelal lokaal en regionaal, zodat wijken en het dorp of de stad zelf meeprofiteren van hun sociale bedrijvigheid.

Omdat het moet?

Sociaal ondernemen is noodzakelijk voor de continuïteit van uw bedrijf op korte en zeer korte termijn. Op korte termijn: door vergrijzing en ontgroening wordt gekwalificeerd personeel steeds schaarser. Op zeer korte termijn: de Participatiewet vraagt van u om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Zakelijke en menselijke winst

Sociaal ondernemen levert winst op voor de samenleving én uw bedrijf. Denk aan zakelijke winst door versterking van uw imago, het aanboren van nieuwe markten en uitbreiding van uw netwerk en kennis. Ook op menselijk vlak levert sociaal ondernemen veel op. Bij Werkplein Twente horen we vaak dat het de teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties van individuele medewerkers bevordert.

Werkplein Twente biedt ondersteuning

Wilt u sociaal gaan ondernemen? Werkplein Twente ondersteunt u met regelingen en subsidies, zoals een proefplaatsing en een mobiliteitsbonus. Wilt u hierover verder praten? Maak een afspraak met Werkplein Twente!

X