Skip links

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 2022 met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’.

Hoe komen banen en talenten bij elkaar?
Ben je werkgever en lukt het niet om personeel te vinden? Doe met ons mee. Door te denken in kansen en mogelijkheden. Door niet zozeer te kijken naar diploma’s en werkervaring, maar juist naar de talenten, vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende. Ontdek hier vier wervingsroutes waarmee je als werkgever gemakkelijk met werkzoekenden in contact kunt komen:
* Open Hiring
* Leerwerktrajecten op de werkvloer
* Innovatieve manieren van matching
* Jobcarving en functiecreatie

Deze wervingsroutes worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, UWV, regio’s, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, vakbonden, SBB, het ministerie van OCW, onderwijsinstellingen en Start Foundation. Heb je interesse en wil je hiermee aan de slag?
Neem contact op met jouw adviseur van Werkplein Twente of vul het contactformulier in.

X