Skip links

Taal werkt voor jouw bedrijf!

Lager ziekteverzuim, minder fouten, bevlogen medewerkers…. Slechts enkele van de positieve effecten als je als werkgever je medewerkers helpt om hun basisvaardigheden te verbeteren. Hierover ging het webinar Taal Werkt! op de werkvloer dat Rijnbrink op 7 oktober faciliteerde vanuit de Gasfabriek in Deventer. Doel van het webinar was om werkgevers te laten zien dat dit thema in elk bedrijf speelt, wat het jouw bedrijf oplevert als je het oppakt en welke hulpbronnen er voor iedereen beschikbaar zijn.

In het webinar geen lezing en theoretische benadering van het onderwerp, maar een hele praktische insteek met en voor ondernemers. Onder leiding van Linda van Egmond gingen de vier tafelgasten Harry Weber (voorzitter SER Overijssel), Renate Meulenkamp (Directielid Drabo), Jeroen Kroese (Communicatiedirecteur Jako en Taalambassadeur) en Jolanda Schonewille (Ondernemersadviseur Leerwerkloket Twente) in een geanimeerd rondetafelgesprek in op alle facetten van taal- en digitale vaardigheden. Een paar feitjes:

  • In Nederland vallen 2,5 miljoen mensen onder de definitie Laaggeletterd, waarvan 1,8 miljoen mensen in de werkzame leeftijd.
  • Laaggeletterd is iemand die in het dagelijks leven moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.
  • Formeel gaat het om een taalniveau lager dan 2F, maar het kan in alle lagen en niveaus van de beroepsbevolking gevolgen hebben voor het optimaal functioneren.
  • De betrokkenen weten vaak goed te verbergen dat er een probleem is.
  • Er zijn subsidies en financiële regelingen om ontwikkeling (deels) te bekostigen.

In het webinar zie je in videofragmenten de aanpak van ondernemers en wat verbetering van (digi)taalvaardigheden hen heeft gebracht. Duidelijk wordt dat betere basisvaardigheden een groot aantal positieve effecten heeft onder anderen: meer zelfvertrouwen, lager verzuim, betere communicatie, meer betrokkenheid, meer efficiency.

Belangrijke boodschap; je hoeft het als ondernemer of HR manager niet alleen te doen. Er zijn verschillende hulpbronnen beschikbaar:

Bekijk hieronder de herhaling van het webinar:

X