Skip links

Aanvullende informatie voor werkgevers inzake Coronavirus

15 december 2020
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Bekijk alle maatregelen op Rijksoverheid.nl. Heeft u vragen? Neem contact op met uw adviseur van Werkplein Twente of stel u vraag via het contactformulier op onze website.

16 november 2020
Vanaf vandaag kunnen werkgevers die gebruik willen maken van de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een aanvraag indienen bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020. Details kunt u vinden op: UWV.nl

1 oktober 2020
De algemene informatie over NOW-regeling 3. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Details over deze regeling zijn te vinden op: Rijksoverheid.nl.

1 juli 2020
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. Bekijk voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt op: Rijksoverheid.nl
Heeft u vragen? Neem contact op met uw adviseur van Werkplein Twente of vul een contactformulier in.
Wij helpen u graag.

20 mei 2020
Werkgevers kunnen tot en met 5 juni gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden onder de huidige NOW-regeling. De maatregelen zijn uitgebreid. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: bit.ly/2LVdJ9J 
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te betalen. Lees meer over: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

21 april 2020
De meeste maatregelen worden verlengd tot en met 19 mei. Het verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september. Lees de update van de Rijksoverheid: bit.ly/2VPLZI6.

15 april 2020
Lees meer over de verruiming van de TOGs-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19): bit.ly/2xGwXN2.

6 april 2020
Vanaf vandaag gaat het NOW-loket open voor werkgevers. De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. Onze vakkundige medewerkers hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.
Bij UWV kunt u uw aanvraag indienen: bit.ly/3c5YB4D.
De NOW-regeling wordt uitgelegd in deze video.
Rekentool voor berekening omzetverlies: bit.ly/2RgDR1R

31 maart 2020
NOW-regeling is klaar, loketten bijna open. Lees de update bij de Rijksoverheid: https://bit.ly/33WuBoG
De maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Lees meer: https://bit.ly/2JuWdrD

27 maart 2020
Afgelopen week is er veel informatie over de maatregelen voor werkgevers langs gekomen. Hieronder een overzicht van alle websites met de meest actuele informatie:
– Actuele informatie voor werkgever vanuit UWV:  http://bit.ly/2UfTgjH
– Vragen en antwoorden vanuit de KvK: http://bit.ly/3aPzNx1
– De NBBU heeft een speciale pagina geopend voor uitzenders met vragen en antwoorden: https://bit.ly/3dBPB8W
– De website van de Rijksoverheid met alle financiële regelingen en maatregelen: https://bit.ly/3amG4k1
– Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start: https://bit.ly/2yfrxbC
– Informatiepagina voor Twentenaren: https://bit.ly/2yjRMOa

20 maart 2020
Eerder deze week presenteerde minister Koolmees van SZW tijdens een persconferentie de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een regeling die UWV gaat uitvoeren om werkgevers te ondersteunen die door de corona-crisis financieel worden getroffen.

U kunt nu nog geen NOW-aanvraag indienen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Kijk voor nieuwsberichten op uwv.nl/over uwv.
Veelgestelde vragen (FAQ) staan op uwv.nl/werkgevers met een link naar FAQ van SZW.
Kijk ook op FAQ’s op Rijksoverheid.


16 maart 2020

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisico’s. Wilt u meer weten? Ga naar de website Ondernemersplein.

Op deze website leest u waar u rekening mee kunt houden en bij welke overheidsorganisatie u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

X