Skip links

Volop aan de slag met statushouders

Op woensdag 4 december is de aftrap geweest voor één van de pilotprojecten om de integratie van statushouders te versnellen. In onze regio zijn drie verschillende pilotprojecten gehonoreerd door het ministerie van SZW te weten: “Duale trajecten”, “Van A2 naar B1” en “Z-route”. Met deze pilots ontvangt de regio Twente een totaalbedrag van €725.000, waarmee statushouders die nu in Twente wonen, intensieve programma’s kunnen volgen zoals die straks onder de nieuwe inburgeringswet worden ingevuld. Wethouder Rob Christenhusz en Trudy Vos, bestuurder van het ROC, waren bij de aftrap aanwezig om mee te doen bij de praktijkles van de eerste lichting kandidaten.

Het Ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering, onder andere door het beschikbaar stellen van budgetten voor het uitvoeren van pilots. Met de pilots kunnen nieuwe instrumenten en werkwijzen worden uitgetest. Vanuit de regionale samenwerking door de 14 gemeenten op het onderwerp statushouders, zijn aanvragen op drie verschillende pilotthema’s ingediend. Dit betreft de thema’s:  “Duale trajecten”, “Van A2 naar B1” en “Z-route”. Met deze pilots ontvangt de regio Twente een totaalbedrag van €725.000, waarmee statushouders die nu in Twente wonen, intensieve programma’s kunnen volgen zoals die straks onder de nieuwe wet worden ingevuld. Daarmee versnellen we hun integratie en vergroten hun kansen op een zo goed mogelijke manier mee te doen in onze maatschappij.

Pilot Duale trajecten: Volop Inburgeren
In deze pilot werken we samen met het ROC van Twente op locatie Hengelo. De inburgeringslessen die de deelnemers daar nu al volgen worden gecombineerd met praktijkleren (bijvoorbeeld in de zorg of techniek) en modules op diverse maatschappelijke thema’s, zoals kennismaken met je buurt, gezondheid, communicatie, en arbeidsmarkt. Daarnaast worden dagdelen gevuld met het opdoen van (werk)ervaring middels vrijwilligerswerk, stages of participatieplaatsen. Door de combinatie van leren en werken/participeren worden de deelnemers volledig ondergedompeld in de Nederlandse maatschappij en hebben ze de kans het geleerde direct in een maatschappelijke context toe te passen. Dit draagt bij aan het sneller verwerven van de Nederlandse taal, deelname in de samenleving, en hebben ze verbeterde kansen op een betaalde baan. In de pilot is ruimte voor 50 deelnemers uit de hele regio.

Pilot Van A2 naar B1: Door naar B1
De pilot biedt inburgeraars met een intensief programma de kans om versneld hun taalniveau te verhogen van A2 naar B1. In het programma wordt een weekvullend programma geboden waarbij de deelnemers drie dagdelen per week taal aangeboden krijgen. Daarnaast wordt er goede begeleiding geboden in de vorm van Loopbaanoriëntatie en krijgen zij les in maatschappelijke- en studie vaardigheden. Ook lopen de deelnemers één of twee dagdelen stage of verrichten zij vrijwilligerswerk. Op deze vrijwilligers- of participatieplaatsen vervullen zij praktijkopdrachten die worden meegenomen in hun taalportfolio. De activiteiten die plaatsvinden op het ROC van Twente in Almelo, worden verzorgd door gecertificeerde NT2-docenten. In deze pilot is ruimte voor ongeveer 40 deelnemers uit de hele regio.

 

Pilot Z-route: DoorZetters
Voor inburgeraars die ontheven voor hun inburgeringsexamen, omdat zij niet in staat zijn om op taalniveau A2 examen te doen, is de Z-route bedacht. Het programma is verspreid over vier halve dagen, waarbij iedere dag begint met een taalles. Aansluitend daarop volgen ze praktisch ingestoken lessen rondom diverse maatschappelijke thema’s of worden ze letterlijk en figuurlijk geactiveerd door middel van sport-taalactiviteiten. Daarnaast zetten zij zich voor een aantal uur per week in als vrijwilliger. De taallessen worden verzorgd door het ROC van Twente locatie Enschede, en worden afgestemd op het programma dat de tweede helft van de dag plaatsvindt. M-Pact geeft invulling aan de praktische themalessen en Sportaal verzorgt de sport-taalactiviteiten. In deze pilot is ruimte voor ongeveer 40 deelnemers uit de hele regio.

Leave a comment

X