Skip links

Werkplein Twente werft met Virtual Reality

Werkzoekenden krijgen de mogelijkheid om via Virtual Reality kennis te maken met andere branches of beroepsgroepen. 
Specifieke banen verdwijnen. Maar de competenties die bij deze banen horen, zijn in andere beroepsgroepen zeer goed inzetbaar. Een grote groep werkzoekenden vindt het lastig om een alternatieve beroepskeuze te maken. De reden hiervoor is voornamelijk de onbekendheid met andere branches of beroepsgroepen. Onbekend maakt vaak onbemind.

Werkplein Twente gaat een aantal kansrijke branches extra belichten bij werkzoekenden. Het belangrijkste doel is om vooral de, vaak verkeerde, beeldvorming bij te stellen. Hiervoor wordt Virtual Reality ingezet. Op deze manier krijgen werkzoekenden de kans om interactief een kijkje te nemen bij verschillende werkgevers.

Met een VR-bril en een in 360° opgenomen film wordt het kijken bij een werkgever een totaal andere ervaring. De kandidaat kan tijdens het kijken van deze filmpjes echt rondkijken. Als men ronddraait ziet diegene wat er naast, achter, boven en onder hem/haar gebeurt. Het bekijken van een 360° film wordt ervaren alsof de kijker er daadwerkelijk is.

De filmpjes worden aangeboden in een app “Werkplein Twente Virtual Reality”, die iedereen kan downloaden. Met een houder voor de smartphone is het mogelijk om deze 360° filmpjes te bekijken.

Drempel verlagen
Virtual Reality zal voor verschillende doelgroepen worden ingezet. Het is een mogelijkheid om werkzoekenden te helpen. De aangeboden films worden eveneens in de nabije toekomst ondertiteld in verschillende talen voor de groep statushouders.

Vandaag is het project “Werkplein Twente Virtual Reality” gelanceerd door Petra ten Thije en Arjan Kampman met de eerste 360° films van drie kansrijke beroepsgroepen. Op korte termijn zullen er meer films volgen.

Werkzoekenden kunnen via hun adviseur werk of werkcoach meer informatie krijgen over Virtual Reality.

Leave a comment

X