Skip links

Financieel voordeel door de Subsidie calculator

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u als werkgever mogelijk in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen. Dit kan de beslissing om personeel aan te nemen makkelijker maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om een proefplaatsing in te zetten. Maar welke regelingen en subsidies zijn er allemaal?

Zowel voor werkgever als werkzoekenden 
Deze online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker of recent in dienst getreden. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.

Op www.Subsidiecalculator.nl zijn alle actuele regelingen en subsidies te vinden. Deze website linkt door naar de organisaties waar u de subsidie of regeling kunt aanvragen. Met de online calculator ontdekt u snel en overzichtelijk de mogelijke financiële voordelen.

Veel gebruikte regelingen
Er zijn veel werkgevers die momenteel al gebruik maken van bepaalde regelingen. De meest gebruikte regelingen zijn:

– Proefplaatsing; Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. Dat is net zolang als de maximale proeftijd bij aanvang van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet een proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.
– No risk polis; Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte. Dit houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt.
– mobiliteitsbonus oudere werknemers; Neemt u een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kunt u een korting krijgen op de premies die u betaalt. De korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar.

Op de website subsidiecalculator vindt u meerdere regelingen en kunt u met de calculator een berekening maken om te kijken welke regelingen van toepassing zijn en welke u kunt aanvragen. Doe er uw voordeel mee.

“De doelstelling van de subsidiecalculator is helderheid brengen in de wereld van subsidies en regelingen voor werkgevers bij het aannemen van werknemers.” 

Leave a comment

X