Skip links

Provincie steunt Doorzetters met Dromen met subsidie

De arbeidsmarktregio Twente heeft van de provincie Overijssel subsidie toegekend gekregen om de positie van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt te verbeteren. Via de campagne “Doorzetters met Dromen” worden vanuit Werkplein Twente activiteiten uitgevoerd om deze doelgroep onder de aandacht te brengen bij werkgevers.

In 2015 is de campagne “Doorzetters met Dromen” gestart om mensen die vallen onder de landelijke banenafspraak te helpen bij het vinden van werk. Uit recente cijfers is gebleken dat het Twentse bedrijfsleven  volop ruimte biedt aan deze doelgroep,  maar dat dit niet vanzelf gaat.

Campagne Doorzetters met Dromen
Het belangrijkste doel van deze campagne is het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten vaak harder werken om hetzelfde te bereiken als een andere medewerker. Deze beperking kan lichamelijk, verstandelijk of psychisch zijn. En juist die beperking maakt van deze mensen doorzetters. Zij hebben ook dromen. Geen grote visioenen; gewoon meewerken in een bedrijf en zo onderdeel zijn van de maatschappij.

De provincie Overijssel ondersteunt projecten gericht op kwetsbare groepen in de samenleving. Met de subsidie van de provincie gaat Werkplein Twente extra bijeenkomsten organiseren die heel gericht werkgevers en potentiële kandidaten bij elkaar brengen. De aanpak van Werkplein Twente voor deze doelgroep is gebaseerd op maatwerk en afgestemd op de lokale gemeenten.

Leave a comment

X