Skip links

Werkplein Twente verhuist naar het Stadskantoor

Achtergrondgedachte is één locatie voor dienstverlening aan inwoners van organisaties in het publieke domein. Niet alleen voor zaken als een paspoort, ID-kaart of vergunning maar ook voor begeleiding bij het vinden van een baan, hulp bij een uitkering of oriëntatie op zelfstandig ondernemerschap. Zo krijgen het ROZ en het Leerwerkloket Twente een extra locatie in het Stadskantoor. In het Leerwerkloket Twente werken het Werkplein Twente en het ROC van Twente samen aan een goede verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

De partijen werken zo veel mogelijk vanuit het zelfde dienstverleningsconcept. Bezoekers worden ontvangen door gastvrouwen en –heren. Op een enkele uitzondering na wordt er op afspraak gewerkt. Zo blijven de UWV-inloopmiddagen op de dinsdag bijvoorbeeld bestaan. Daarnaast wordt ook digitale dienstverlening steeds belangrijker. Inwoners en werkzoekenden kunnen steeds meer zaken zelf digitaal regelen via www.enschede.nlwww.werkpleintwente.nl en www.uwv.nl.

Tegelijkertijd met de verhuizing van het Werkplein in Enschede verhuist ook de dienstverlening van UWV in Almelo naar het Stadskantoor in Enschede. Door deze verhuizing wordt de dienstverlening van UWV Almelo en Enschede gecentraliseerd op 1 locatie. Trainingen en workshops voor werkzoekenden van UWV uit Almelo en omgeving vinden nog wel plaats vanuit Almelo.

De afgelopen periode is de hal van het stadskantoor verbouwd. Alle persoonlijke contacten met inwoners vinden hier plaats. Afhankelijk van de aard van het gesprek gebeurt dit aan een balie, in een spreekkamer of wordt er een ‘beurspleinplek’ ingezet. De wachtruimte, het afsprakensysteem en de monitorschermen zijn daarop aangepast.

Het Werkplein Twente sluit donderdag 28 april vanaf 15.00 uur haar deuren. Vanaf 2 mei kunnen klanten weer terecht in het Stadskantoor. Vanaf dat moment is het nieuwe bezoekadres: Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD in Enschede. De telefoonnummers en mailadressen blijven hetzelfde.

Leave a comment

X